Zil.FirmyVKraji.sk
| katalóg firiem v Žilinskom kraji

EAN SLOVAKIA s.r.o.

Nanterská 23, Žilina

dcérska firma združenia GS1 Slovakia zodpovedného za správu systému čiarových kódov v Slovenskej republike. EAN Slovakia s.r.o. prideľuje čiarové kódy živnostníkom/fyzisckým osobám, okrem toho organizuje rôzne typy školení zameraných na používanie čiarových kódov, generovanie čiarových kódov v elektronickej podobe, tlač etikiet s čiarovými kódomi, kontrola kvality tlače čiarových kódov, softvér na tlač čiarových kódov a tvorbu etikiet, softvér na generovanie čiarových kódov, prístroje na kontrolu kvality čiarových kódov, tlačiarne a snímače čiarových kódov. Ako externá registračná autorita CAEVPÚ je oprávnená generovať a prideľovať elektronické podpisy.

Hľadáte nových zákazníkov?

Máme aktuálne 2.112 aktívnych dopytov, ku ktorým hľadáme dodávateľov. Zadajte telefónne číslo, zavoláme vám späť do 15 minút a nájdeme i dopyty pre vás.