Hľadáte strednú školu, jazykový kurz alebo učebnicu? V kategórii Vzdelávanie a školstvo je k dispozícii 1 555 záznamov.

Vybrané produkty

Školenie strojníkov stavebných strojov

Školenie strojníkov stavebných strojov

Ponúkame školenie strojníkov stavebných strojov, žeriavnikov, obsluhy hydraulických rúk, obsluhy vysokozdvižných vozíkov a obsluhy ručných motorových píl.

 • Lokalita : Svrčinovec
Riadenie času - Timemanagement

Riadenie času - Timemanagement

Cieľová skupina - Manažéri a reprezentanti spoločností vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore. Metódy - Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií, skupinové a individuálne riešenia s...

 • Lokalita : Žilina
Projektové riadenie, riadenie projektov - komplexných úloh a zákaziek

Projektové riadenie, riadenie projektov - komplexných úloh a zákaziek

Moduly: - Plánovanie projektov - Riadenie projektov - Budovanie projektových tímov - Implementácia projektového riadenia do organizácie - Príprava na medzinárodnú certifikáciu IPMA Absolventi štúdia sú pripravení na medzinárodnú certifikačnú skúšku podľa štandardu projektového riadenia IPMA ...

 • Cena: 1 600 € bez DPH
 • Lokalita : Liptovský Mikuláš
Manažérska komunikácia a vedenie tímov

Manažérska komunikácia a vedenie tímov

Cieľová skupina - Pracovníci v riadiacom postavení - vedúci pracovníci, riaditelia, obchodní riaditelia, teamleadri, area sales manageri a sales manageri. Metódy - Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie - zadanie úloh a cvičení, návrhy rieše...

 • Lokalita : Žilina
Vedenie porád, Hodnotenie podriadených

Vedenie porád, Hodnotenie podriadených

Cieľová skupina - Manažéri spoločností vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore.Metódy - Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie - zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa obsahu kurzov, spätná väzba, rozbor a a...

 • Lokalita : Žilina
Vzdelávacie a poradenské služby

Vzdelávacie a poradenské služby

Naša spoločnosť Bezpa Consult s.r.o sa ako vzdelávaco - poradenská spoločnosť zaoberá uceleným systémom riadenia BOZP, PO, školenia strojníkov stavebných strojov, žeriavnikov, obsluhy hydraulických rúk, obsluhy vysokozdvižných vozíkov, obsluhy ručných motorových píl, školenia elektrotechnikov a príp...

 • Cena: podľa objednávky
 • Lokalita : Svrčinovec
Bezpečnostnotechnické služby

Bezpečnostnotechnické služby

Ponúkame komplexné služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, t.j. preventívne a ochranné služby, ktoré sú zložené z bezpečnostnotechnickej služby, pracovnej zdravotnej služby a služieb v oblasti ochrany pred požiarmi.

 • Lokalita : Svrčinovec
Drobná stavebná činnosť

Drobná stavebná činnosť

Pre našich klientov vykonávame malé stavebné a doplnkové práce na stavbách.

 • Cena: Podľa rozsahu prác
 • Lokalita : Žilina
Manažment konfliktu a asertivita

Manažment konfliktu a asertivita

Cieľová skupina - Manažéri, reprezentanti a línioví pracovníci spoločností vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore. Metódy - Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie - zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa ob...

 • Lokalita : Žilina
Kurzy - Anglický jazyk

Kurzy - Anglický jazyk

Individuálne kurzy všetkých jazykových úrovní. Miniskupinové kurzy (2-3 účastníci) všetkých jazykových úrovní. Skupinové kurzy. Kurzy prebiehajú 2 x týždenne po 2 vyučovacie hodiny, max počet účastníkov je 5. Doba trvania kurzov: 10 týždňov / 40 lekcií.

 • Lokalita : Žilina
Rozvoj talentov

Rozvoj talentov

Mäkké zručnosti („soft skills“) - Efektívna komunikácia (verbálna aj neverbálna) - Tímová práca a tvorivosť - Riešenie konfliktov - Asertívna komunikácia - Ochrana proti manipulácii - Vyjednávanie a argumentácia - Sebariadenie - Prezentačné zručnosti - Zvládanie stresu - a iné Tvrdé zru...

 • Cena: xy.. €, podľa vybratých kurzov
 • Lokalita : Liptovský Mikuláš
Popis obrázku

Verejné školenie - IFRS pre pokročilých : 14. - 15.11.2011

Účetním, kontrolorům, auditorům, ředitelům, analytikům, pracovníkům IT a dalším, kteří se podílí na sestavení reportů podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví na území České nebo Slovenské republiky.

 • Cena: 358,80 €
 • Lokalita : Žilina
Obchodné zručnosti, Prezentačné zručnosti

Obchodné zručnosti, Prezentačné zručnosti

Cieľová skupina - Manažéri a reprezentanti vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore. Metódy - Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie - zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa obsahu kurzov, spätná väzba, rozbo...

 • Lokalita : Žilina
MS project

MS project

Absolventi kurzov MS Project sa naučia ako plánovať a efektívne riadiť projekty aj multiprojekty. Manažovať cashflow a workflow projektu. Realizované vzdelávania: MS Project – pre začiatočníkov (2 dni) MS Project – pre pokročilých (2 dni) MS Project – príklady z praxe http://www.proje...

 • Cena: xy...€, podľa vybratých kurzov
 • Lokalita : Liptovský Mikuláš
Školenie vodičov osobných áut

Školenie vodičov osobných áut

Poskytujeme školenia vodičov pre oprávnenosť, bezpečnosť a dodržiavanie cestných pravidiel v rámci vodičských oprávnení.

 • Cena: Podľa rozsahu služieb
 • Lokalita : Žilina
Verejné školenie - Zákonník práce - hĺbková sonda - 13. - 14.10.2011

Verejné školenie - Zákonník práce - hĺbková sonda - 13. - 14.10.2011

Dvojdňový seminár z pracovného práva, určený najmä pre manažérov, personalistov, právnikov, ale aj neprávnikov a všetkých ktorí potrebujú získať alebo si prehĺbiť svoje odborné vedomosti zo Zákonníka práce. OBSAHOVÉ ZAMERANIE: - pracovný pomer (pracovná zmluva a jej náležitosti, vymenovanie a odv...

 • Cena: 199,20 €
 • Lokalita : Žilina
Služby technika požiarnej ochrany

Služby technika požiarnej ochrany

Naša spoločnosť Vám prostredníctvom služieb technika požiarnej ochrany pomôže splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom v zmysle platných legislatívnych predpisov.

 • Lokalita : Svrčinovec
IPMA® príprava na certifikáciu

IPMA® príprava na certifikáciu

Pre všetkých záujemcov o certifikáciu IPMA, ktorí hľadajú rýchle riešenie. Intenzívny kurz, vyžadujúci si intenzívnu samostatnú prípravu. Spolu 3 dni a samoštúdium, rozdelené do 2 stretnutí (2 dni Predcertifikačný tréning, samoštúdium v medziobdobí, 1 deň Cvičná certifikačná skúška). Certifikácia IP...

 • Cena: 600 € bez DPH
 • Lokalita : Liptovský Mikuláš
Merchandising, Category management

Merchandising, Category management

Cieľová skupina - Pracovníci obchodných a odbytových oddelení vo výrobnej a nevýrobnej sfére.Metódy - Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie, spätná väzba, rozbor a analýza modelových situácií, skupinové a individuálne riešenia situácií z pr...

 • Lokalita : Žilina
DETSKÉ IHRISKÁ

DETSKÉ IHRISKÁ

Kvalitné plne certifikované detské ihriská od tradičného výrobcu Sport Club Frýdland nad Ostravicí z Českej republiky.Od samotného návrhu až po konečnú realizáciu zákazky Vám vieme garantovať kvalitu,variabilitu a cenu.

 • Cena: Cena ponuky
 • Lokalita : 6 Horná Štubňa
Motivácia

Motivácia

Cieľová skupina - Pracovníci v riadiacom postavení - vedúci pracovníci, riaditelia, obchodní riaditelia, teamleadri, area sales manageri a sales manageri. Metódy - Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie - zadanie úloh a cvičení, návrhy rieše...

 • Lokalita : Žilina
Popis obrázku

Verejné školenie - Ochrana osobných údajov - 30.09.2011 a 16.11.2011

• Ochrana osobných údajov - ciele, predmet a pôsobnosť právnej úpravy, vymedzenie pojmov • Vzťah prevádzkovateľ - sprostredkovateľ • Zásady spracúvania osobných údajov - základné povinnosti prevádzkovateľa pri získavaní a spracúvaní osobných údajov • Bezpečnosť spracúvania osobných údajov - bezpečno...

 • Cena: 53,88 €
 • Lokalita : Žilina
Vyjednávanie – negotiation skills

Vyjednávanie – negotiation skills

Cieľová skupina - Manažéri a reprezentanti spoločností vo výrobnej, nevýrobnej sfére a verejnom sektore. Metódy - Prednáška, diskusia, brainstorming, interaktívne na zážitok orientované metódy, modelové situácie - zadanie úloh a cvičení, návrhy riešení a nácvik zručností podľa obsahu kurzov, spätná ...

 • Lokalita : Žilina
Akadémia projektového manažmentu („mäkké a tvrdé“ zručnosti)

Akadémia projektového manažmentu („mäkké a tvrdé“ zručnosti)

Akadémia projektového manažmentu je rozdelená do 2 semestrov. 1. semester PROJEKTOVÉ RIADENIE („tvrdé“ zručnosti) Moduly: - Plánovanie projektov - Riadenie projektov - Budovanie projektových tímov - Implementácia projektového riadenia do organizácie - Príprava na medzinárodnú certifikáciu ...

 • Cena: xy...€, podľa vybratých kurzov
 • Lokalita : Liptovský Mikuláš
Popis obrázku

Verejné školenie - Cestovné náhrady - 28.09.2011 a 23.11.2011

CIEĽ SEMINÁRA: Výklad zákona o cestovných náhradách s cieľom prispôsobiť jeho aplikáciu na podmienky zamestnávateľov OBSAHOVÉ ZAMERANIE: - všeobecná charakteristika zákona - aplikácia zákona podľa právnej formy zamestnávateľa cest_nah.jpg - predmet zákona - personálna pôsobnosť zákona - vysielani...

 • Cena: 39,90 €
 • Lokalita : Žilina
Popis obrázku

Verejné školenie - Zákonník práce - veľká novela od 01.09.2011

CIEĽOVÁ SKUPINA: Seminár z pracovného práva, určený najmä pre manažérov, personalistov, právnikov aj neprávnikov. OBSAHOVÉ ZAMERANIE: • vedúci zamestnanec • odstúpenie od pracovnej zmluvy • delené pracovné miesto • skúšobná doba • pracovné pomery na dobu určitú • nové spôsoby a dôvody skončenia p...

 • Cena: 53,88 €
 • Lokalita : Žilina
Princ a princezna - Detský luster duo

Detské stropné svietidlá.

Štýlové svietidlá do detských izieb potešia každé dieťa.Výrobca:Niermann Standby / Made in Germany.

 • Lokalita : 6 Horná Štubňa
Detské elektrické autíčko - EA3

Detské elektrické autíčka,šmýkačky a šlapacie traktory.

Detské elektrické autíčka.Maximálna nosnosť v závislosti od typu : 30 - 35kgMotor výkon : 35WVýbava:MP3 prehrávač,bezpečnostný pás,diaľkové ovládanie,Rýchlosť : 3km/hŠmýkačky - Smoby rôzne veľkosti a farebné prevedenie.Info v prílohe.Šlapacie traktory - Smoby rôzne farebné a typové prevedenie.

 • Cena: Cena ponuky
 • Lokalita : 6 Horná Štubňa
Autoškola

Autoškola

V rámci výučby poskytujeme konzultácie cez Skype. Môžete sa učiť aj z pohodlia obývačky, alebo počas cestovania. Pre ženy kurz personalistiky zdarma. Každý náš absolvent si u nás môže dorobiť strojnícky, žeriavnický, pilčický preukaz, alebo preukaz na vysokozdvižný vozík

 • Lokalita : Svrčinovec
Popis obrázku

Verejné školenie - Aktuality v mzdovej účtarni - odvody komplexne

Sociálne a zdravotné poistenie v r. 2011 v praxi a informácia o pripravovanej reforme odvodov k 1.1.2012. I. časť - Sociálne a zdravotné poistenie v praxi v r.2011. Termíny: 20.10.2011 15.12.2011 24.01.2012 14.02.2012 I. časť - Sociálne a zdravotné poistenie v praxi v r.2011 1. Pojem zamestnanca...

 • Cena: 53,88 €
 • Lokalita : Žilina

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie používania a dostupnosti cookies si môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.
Chránime Vaše osobné údaje v súlade s nariadením Eúropskej Únie GDPR. Detaily tu.