Ing. Miroslav Pobiják - ZALeasing

Spoločnosť Ing. Miroslav Pobiják – ZALeasing vznikla ako nový subjekt v roku 2004, kedy zakladateľ dospel k rozhodnutiu využiť svoj tvorivý potenciál, bohaté obchodné skúsenosti a kontakty na veľmi špecializovanú činnosť, ktorou nepochybne finančný leasing je. Hlavným predmetom činnosti spoločnosti Ing. Miroslav Pobiják - poradenstvo s ktorým začala podnikať v roku 2004, je poradenstvo v oblasti finančného leasingu, operatívneho leasingu, splátkového predaja hmotného a nehmotného investičného majetku, ako aj nehnuteľností. Zvýšený dopyt po financovaní nákupu strojov a technologických celkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie viedol k rozšíreniu ponuky poradenstva v oblasti získania obchodných úverov , ktorý začali ponúkať niektoré leasingové spoločnosti. V spolupráci s rôznymi bankovými domami Vám ponúkam možnosť získania Bankových úverov pre súkromné osoby, ako aj právnické osoby a živnostníkov.


Odbory firmy

Kontakt

Adresa
Sládkovičova 6, 010 01 Žilina, 013 02 Gbeľany 126
Web
www.zaleasing.sk