Firmy (nájdených 32 firiem)

PYROKOMPLEX, s.r.o.

Adresa
Štefánikova 264/30, 029 01 Námestovo
E-mail
email  
Web
http://www.pyrokomplex.sk
Telefón
+421917708532

Spoločnosť Pyrokomplex poskytuje komplexné služby v oblastiach ochrany pred požiarmi (OPP), požiarnej bezpečnosti stavieb (PBS), bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (BOZP), civilnej ochrany, životného prostredia. Taktiež školenia a kurzy, napr. práca vo výškach, školenie BOZP, obsluhovateľ motor...

Slavomír Gocál

Adresa
Kudlov 1253, 023 14 Skalité
E-mail
email  
Telefón
+421 907 966 505

Poskytujeme bezpečnostnotechnické služby rôzneho druhu, ide napríklad o opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení ako aj o ich montáž, rekonštrukcie a údržbu. Takisto zabezpečujeme opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov a výchovu a vzdelávanie zamestnanco...