Poradca č. 5 - príloha: Daňové priznania k dani z príjmov a ročné…

Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2010. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2010.

Prejsť na web dodávateľa
 • Cena: 3,60 EUR
 • Lokalita: Žilina

Zaujímavé produkty iných firiem

Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Oceňovanie a hodnotenie podnikov

Potrebujete poznať hodnotu podniku, prípadne časti jeho majetku pre právne účely alebo riešite závažné strategické akvizičné rozhodnutia? Stanovenie hodnoty je nielen vedou, ale aj umením. Správne rozhodnutie vyžaduje čo najpresnejšie informácie o hodnote transakcie, pre stanovenie ktorej nie je dôl...

 • Lokalita: Žilina
Daňové poradenstvo, dane a daňové priznania

Daňové poradenstvo, dane a daňové priznania

Ponúkame evidenciu DPH a vypracovanie daňového priznania k DPH, vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb- typ A- závislá činnosť, typ B- SZČO, vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmov pre fyzické osoby pracujúce dlhodobo v zahraničí, vyhotovenie daňových priznaní k da...

 • Lokalita: Dolný Kubín
Mzdy, účtovníctvo, perosonalistika

Mzdy, účtovníctvo, perosonalistika

Spoločnosť poskytuje komplexné služby pre vedenie a spracovanie ekonomických agiend subjektov, tzv. outsourcing ekonomických agiend. Služby môžu byť poskytované v rôznych kombináciách: jednotlivo, samostatne, napr. len spracovanie personalistiky a miezd alebo len spracovanie finančného účtovníctva, ...

 • Cena: podľa zákazky
 • Lokalita: Žilina
Logo firmy

Daňové priznanie

Vypracovanie daňové priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby aj právnické osoby, výpočet preddavkov na daň z príjmu, daň z pridanej hodnoty, daň z motorových vozidiel, daň zo závislej činnosti a položky zvyšujúce a znižujúce základ dane.

 • Cena: od 50€
 • Lokalita: Liptovská Štiavnica
Logo firmy

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb: vedenie hlavnej knihy, analytickej evidencie, účtovného denníka, vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov, vedenie evidencie majetku, vedenie pokladničnej knihy a iné.

 • Cena: od 160 €/mes
 • Lokalita: Liptovská Štiavnica
Účtovníctvo, mzdy, dane, poradenstvo

Účtovníctvo, mzdy, dane, poradenstvo

Spoločnosť COR Consult s.r.o. Dolný Kubín, kancelárie Bratislava, Banská Bystrica,Trstená, Námestovo, poskytuje komplexné služby a riešenia pre podnikateľské, ale aj nepodnikateľské subjekty v oblastiach: spracovanie personálnej a mzdovej agendy, ročné spracovanie daní a preddavkov, vedenie jednoduc...

 • Cena: na vyžiadanie
 • Lokalita: Dolný Kubín
Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva

Ponúkame účtovnícke služby.

 • Cena: cena neuvedena
 • Lokalita: Žilina
Práce a mzdy - č. 5 / 2011

Práce a mzdy - č. 5 / 2011

Novela Zákonníka práce. Stravovanie zamestnancov. Lehoty, doby, spory v pracovnoprávnych vzťahoch. Zamestnávanie – prevod práv a povinností. Funkcia konateľa.

 • Cena: 5,38 EUR
 • Lokalita: Žilina
Práce a mzdy - č. 3 / 2011

Práce a mzdy - č. 3 / 2011

Daňové priznanie fyzických osôb. Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2010. Európsky preukaz zdravotného poistenia. Povinná lekárska prehliadka.

 • Cena: 5,38 EUR
 • Lokalita: Žilina
Práca a mzdy - č. 1 / 2011

Práce a mzdy - č. 1 / 2011

Minimálna mzda v roku 2011. Živnostník a hmotná zodpovednosť. Vysporiadanie príjmov študentov po skončení roka. Odmena za pracovnú pohotovosť.

 • Cena: 5,38 EUR
 • Lokalita: Žilina
Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika

Prostredníctvom našich skúsených personálnych a mzdových spolupracovníkov prevezmeme na seba celú personálno – mzdovú agendu klienta, počnúc poradenstvom pri výbere zamestnancov, ich prijatia do pracovného pomeru, vyhotovenia pracovných dokumentov, spracovania personalistiky a mzdovej agendy, končia...

 • Lokalita: Dolný Kubín
Účtovníctvo

Účtovníctvo

Ponúkame spracovanie jednoduchého aj podvojného účtovníctva. Pracujeme systémom ON LINE, bezprostredne osobným kontaktom, resp. emailovou komunikáciou, na dennej, týždňovej, mesačnej, kvartálnej báze. V prípade jednorazového spracovania účtovníctva u neplatičov DPH aj v iných časových intervaloch....

 • Lokalita: Dolný Kubín
Logo firmy

Ekonomické služby

Firma ponúka kvalitnú prácu a diskrétnosť, ekonomické poradenstvo, ušetrenie finančných prostriedkov a aj komplexné ekonomické služby. Nemusíte zamestnávať vlastného účtovníka ani platiť za drahé software.

 • Lokalita: Liptovská Štiavnica
Logo firmy

Mzdy a personálna agenda

Firma ponúka: spracovanie miezd, výplatné listiny, mzdové hlásenia, potvrdenia o príjmoch, výpočty nemocenských dávok, evidencia dovolenky, ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti, podklady pre účtovníctvo a mzdové a evidenčné listy.

 • Cena: 7 € zamestnanec/mesiac
 • Lokalita: Liptovská Štiavnica
Logo firmy

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo pre malé a stredné firmy fyzických a právnických osôb: vedenie peňažného denníka, pokladničnej knihy, evidencie pohľadávok a záväzkov, vedenie evidencie majetku, knihy evidencie dane z pridanej hodnoty a iné.

 • Cena: od 65 €/mes
 • Lokalita: Liptovská Štiavnica
Az Fin, spol. s r. o.

Personálna agenda

Administratíva spojená s prijímaním, zmenami a uvoľňovaním zamestnancov (pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohody o zmene pracovnej zmluvy, dohody o rozviazaní pracovného pomeru, zápočtové listy), vedenie osobných spisov zamestnancov atď.

 • Lokalita: Žilina
Spracovanie projektového zámeru

Spracovanie projektového zámeru

Na základe Vašich požiadaviek pomôžeme s prípravou projektového zámeru. Nájdeme vhodný zdroj financovania a spracujeme žiadosť, ktorú predložíme na posúdenie.Po jasnom určení projektového zámeru nasleduje výber vhodného dotačného nástroja.

 • Lokalita: Žilina
Práce a mzdy - č. 4 / 2011

Práce a mzdy - č. 4 / 2011

Registrácia na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Hromadné prepúšťanie. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Používanie motorového vozidla zamestnancom. Podiely na zisku.

 • Cena: 5,38 EUR
 • Lokalita: Žilina
Práce a mzdy - č. 2 / 2011

Práce a mzdy - č. 2 / 2011

Zmeny v zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti. Zvýšenie dôchodkových dávok. Oprávnenia inšpektora práce. Absencia v práci.

 • Cena: 5,38 EUR
 • Lokalita: Žilina
Verejná správa č. 1

Verejná správa č. 1

Obecné a mestské zastupiteľstvá po voľbách 2010. Elektronické aukcie vo verejnom obstarávaní. Zisťovanie a úprava základu dane z príjmov.

 • Cena: 5,77 EUR
 • Lokalita: Žilina

Kontakt

PORADCA, s.r.o.

Adresa
Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina
E-mail
email
Web
http://www.i-poradca.sk
Telefón
+421415652871

veľká mapa

Kontaktný formulár